σουηδικό εργοστάσιο

Παλιές Φωτογραφίες

Διάφορες φωτογραφίες από Έθιμα στην Βλάστη τη δεκαετία του ’90 Έθιμο του Κλήδονα τη δεκαετία του ’50 Κατασκευή του σουηδικού εργοστασίου τη δεκαετία του ’60 Φωτογραφίες από τον Προφήτη Ηλία τη δεκαετία του ’60 Θεοφάνια στην Βλάστη